Nyheter

2016-25-04

Förskolepaviljong i Sätra

Indus har etablerat en ny förskolepaviljong i Sätra, Gävle kommun. Det är en förskola i två våningar med sammanlagt 1 400m². Sex klasser om vardera 16-18 elever och totalt 16 pedagoger kommer att nyttja förskolemodulerna.

På bilden ser vi Ann-Charlotte Låks som kommer att ansvara för dels den nya etableringen men även för fritidsverksamheten på andra skolor. Till höger står rektorn Hans Stockselius.

Fotograf: Jörgen Svendsen

Bilden är lånad från www.arbetarbladet.se

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se