Nyheter

2017-27-06

Indus Entreprenörsutbildning

Kunskap är en del av Indus framgång. Vi jobbar dagligen med att bredda och fördjupa kunskapen hos våra anställda, samarbetspartners och även kunder. Därför anordnar vi årligen Indus Entreprenörsutbildning.

Det är en dag då vi bjuder in utvalda entreprenörer som vi har ett nära samarbete med till en utbildningsdag på Indus huvudkontor. Kursmaterialet fokuserar alltid på kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Har vi sagt att vi är det enda företaget i branschen som är certifierade i arbetsmiljö?

På Indus har vi höga krav på de entreprenörer vi väljer att samarbeta med. De skall inte bara följa de vanliga lagarna och reglerna som finns utan även leva upp till Indus mål. För att säkerställa att kunskapen och kvaliteten finns så samlas vi och har en föreläsning som följs av ett diskussionsforum. Målet är att dagen skall vara berikande för både Indus och våra entreprenörer som i slutändan ger en bättre och tryggare arbetsmiljö.

indus-entreprenorsutbildning

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se