Nyheter

2017-06-02

Förskolan på Myggenäs utökas med Indus moduler

När den befintliga förskolan blir för liten så är en snabb och smidigt lösning att hyra paviljonger. I det här fallet kommer Indus att leverera totalt nio moduler av typen F27 till Tjörna kommun. Tjörns kommun.

 

 

Hyrestiden för förskolan beräknas initialt till tre år. Förutom två stora hemvister på 61m² vardera så finns två skötrum, två ateljéer, två lekrum, ett lärarrum samt två stora kapprum.

Vi på Indus hoppas att lärare, barn och föräldrar kommer uppskatta de nya, moderna lokalerna. Vi vet att miljön kommer uppskatta paviljongen eftersom energiförbrukningen för uppvärmningen ligger på smått fantastiska 35kWh/m²/år.

Planlösning

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se