Service

På Indus så anser vi att när man hyr något så skall man ha en trygg och bekymmersfri hyresperiod. Därför erbjuder vi en servicetjänst där allt ovan plus lite till ingår. Vid tecknande av Indus serviceavtal så kommer våra egna servicetekniker och besöker er två gånger om året. Då kontrolleras samtliga installationer, såväl de elektriska som vatten och avlopp. För att säkerställa att luftkvaliteten är den bästa så är det viktigt att kontrollera funktionen av ventilationsaggregaten. Om detta ej görs på regelbunden basis så försämras arbetsmiljön avsevärt. Dessutom så kan det i förlängningen leda till att motorerna i aggregaten går sönder och då är det kostsamt att byta ut dem mot nya.

Våra erfarna servicetekniker ser till att när modulerna kommer från Indus – så är hyresperioden 100% bekymmersfri.

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se