Nyheter

2016-27-09

SISAB i Stockholm hyr skolpaviljong

Indus har i dagarna levererat en skolpaviljong till Bäckahagenskolan. Totalt 18 st moduler som tillsammans innehåller fyra stora klassrum, sex stycken grupprum, WC, RWC och ett invändigt trapphus med hiss.

För att skolpaviljongen skall smälta in bättre bland de befintliga skolbyggnaderna så målade vi fasaden likt befintligt tegel och monterade ett sadeltak.

Om vi får säga det själva så är vi stolta över resultatet. Även om det är en paviljong så är utsidan av vikt för att få ett mer permanent intryck. Dock är det inne i själva skolmodulerna som vi lagt ner mest arbete när vi utvecklade modulserien. Allt för att skapa en bra atmosfär för både elever och pedagoger.

Läs mer om våra skolmoduler här.

Indus skolmoduler

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se