Referanser

SKEDSMO KOMMUNE – SAGDALEN SKOLE 2017

Skedsmo Kommune hadde behov for 2 ekstra klasserom til skolestart august 2017 ved Sagdalen Skole på Strømmen. Løsningen ble å videreføre en eksisterende Indus barnehagepaviljong, som tidligere var benyttet av Stalsberg barnehage – en paviljong som ligger i kort avstand til Sagdalen Skole.
Nødvendige romtilpasninger ble utført på stedet, slik at 2 klasserom, 2 grupperom, garderober, toaletter og personalrom kunne stå klart til innflytning skolestart høsten 2017. Det ble en god og funksjonell løsning som brukerne er godt fornøyd med.

Fler Referenser
Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se