Referanser

SKI KOMMUNE – KOMMUNALTEKNISK AVDELING

Våren 2015 mottok vi en henvendelse fra Ski Kommune, Kommunalteknisk avdeling. De hadde over lengre tid vært i manko på kontorplasser. Løsningen ble å leie moduler av typen M27-T10 fra Indus. Kontorpaviljongen består av totalt 8 kontorer og 1 møterom og stod ferdig oktober 2015.

Fler Referenser
Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se