Tillfälliga skolmoduler

Indus skolmoduler är framtagna tillsammans med de inspel vi fått från både pedagoger och beställare på kommunerna. Den informationen tillsammans den erfarenhet vi själva har samlat på oss efter över 40 år i branschen och ca 450 etablerade skolor har mynnat ut i vår skolmodul kallad S27.

Skolpaviljongen har en ljus interiör, goda akustikegenskaper samt en väl genomtänkt planlösning. Klassrummen är 60m² enligt Skolöverstyrelsens rekommendationer. På Indus vill vi hävda att stora klassrum ger en bättre arbetsmiljö för eleverna och på så sätt en förutsättning för bättre lärande.

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se