Nyheter

2016-07-10

Stenungsunds kommun hyr skolmoduler

Stenungsunds kommun kommer hyra tre skolpaviljonger som kommer placeras på lika många ställen i kommunen. Varje skola innehåller två stora klassrum på vardera 60m², tre grupprum á 15m² samt erforderliga kapprum, WC och RWC.

Först ut av de tre skolpaviljongerna är en utökning av Kristinedalskolan. Under tre år kommer elever och pedagoger att nyttja de ljusa och energisnåla modulerna. På bilden syns modulerna monterade med en grävare som snyggar till utemiljön. Snart är det dags för inflyttning…

Självklart är alla våra skolmoduler av typen S27 utrustade med ett vattenburet uppvärmningssystem för att minska driftkostnaden för vår kund. I det här fallet, och i de flesta andra fall, så har kunden valt en luft-/vattenvärmepump som värmekälla. På så sätt når vi smått fantastiska 35kWh/m²/år i uppvärmningskostnad.

Detta är så klart också standard i våra förskolemoduler, F27.

Är du intresserad av att läsa mer om vår skolpaviljong så klicka på länken här intill. Indus skolmodul – S27

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se