Nyheter

2016-19-10

Tillfälliga klassrum till Stora Höga

Indus levererar två nya klassrum till Stora Höga, Stenungsunds kommun. Åtta moduler monteras ihop under två dagar. Sedan ytterligare någon vecka för installationsarbeten så som vatten, värme, el och data.

Stora Höga
Stora Höga

Stora Högaskolan blir den tredje skolan i Stenungsunds kommun som inom en period av två månader får tillfälliga klassrum från Indus.

Totalt kommer åtta moduler levereras i vilka det ryms två klassrum som vardera är hela 60m². Till det tre grupprum som är 15m², stort kapprum, tre st WC och ett RWC.

Modulerna värms upp via vattenburen värme där värmekällan är en en luft-/vattenvärmepump för att minimera uppvärmningskostnaden. Med en sådan lösning blir förbrukningen för uppvärmning endast 35kWh/m²/år. Självklart är det vattenburna radiatorsystemet standard i våra skolpaviljonger av modell S27. Dessutom så är luft-/vattenvärmepump den värmekälla vi oftast använder oss av. Det ger en lägre totalkostnad för våra kunder.

 

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se