Nyheter

2018-03-07

Vänersborgs kommun först ut i landet med solceller på skolpaviljong

Rånnums skola i Vänersborgs kommun blir alltså den första paviljongskolan i landet som förses med solpaneler. De åtta S27-modulerna från Indus kommer nu under ett kalenderår producera lika mycket energi som de förbrukar.

Att nyttja den förnyelsebara energi som finns är precis enligt Vänersborgs kommuns energimål som siktar mot år 2020:

 

Vänersborgs kommuns energimål för år 2020 (följer nationella mål):

  • Förnybar energi ska stå för minst 50% av den totala energianvändningen
  • Energieffektiviseringen ska öka med 20% (basår 2008)
  • Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40% (basår 1990)

 

Prioriterade inriktningar:

  • Användning, produktion och distribution av energi ska vara effektiv, energi-smart och miljösmart.
  • Energieffektivisering ska vara en ständigt pågående process.
  • Förnybar energi är grundpelare i valet av energiform.
  • Lokalt producerad förnybar energi ska utvecklas till mer än en råvara för marknaden.
  • Idéer framväxta ur erfarenheter och kunskap fångas upp för att utvecklas till nya servicetjänster, produkter, bättre rutiner och annat som för energiarbetet framåt.
  • Utbildning och information om energi- och klimatfrågor sker fortlöpande och är ett nödvändigt komplement till övriga punkter.

För kommunens egen verksamhet finns dessutom en Energieffektiviseringsstrategi som handlar om de olika förvaltningarnas energiarbete.

På Indus är vi glada över att Vänersborg är den kommun som vågar ta steget och gå i täten mot en mer hållbar miljö.

Nu hoppas vi att fler kommuner och företag följer efter och utrustar både moduler och permanenta byggnader med mer hållbara uppvärmningssätt.

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228
444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400
Org.nr: 556107-7370

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
Postboks 34
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se